Uygulama Gizlilik Politikası

AppsApk APPS uygulamasının Gizlilik Politikası

AppsApk Uygulamaları Kullanıcılarından bazı Kişisel Verileri toplar.

Veri Denetleyicisi ve Sahibi

Uygulamalarda toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın topladığı Kişisel Verilerin türleri arasında, kendi başlarına veya üçüncü şahıslar aracılığıyla: Coğrafi konum, Çerez ve Kullanım Verileri bulunmaktadır. Toplanan Diğer Kişisel Veriler bu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya Veri toplama ile bağlantılı olarak özel bir açıklama metni ile tanımlanabilir. Kullanıcı Verileri, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya AppsApk Uygulaması kullanılırken otomatik olarak toplanabilir. Bu Uygulama tarafından veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri tarafından Çerezlerin (veya diğer izleme araçlarının) herhangi bir şekilde kullanılması, aksi belirtilmediği sürece, gerekli hizmeti sağlama amacıyla Kullanıcıları belirleme ve tercihlerini hatırlama hizmeti vermektedir. Kullanıcı tarafından. Belirli Bireysel Verilerin sağlanamaması, bu Uygulamanın hizmet vermesini imkansız hale getirebilir. Kullanıcı, bu Uygulama aracılığıyla yayınlanan veya paylaşılan üçüncü tarafların Kişisel Verilerinin sorumluluğunu üstlenir ve bunları bildirme veya yayınlama hakkına sahip olduğunu beyan eder, böylece tüm sorumluluğun Veri Denetleyicisini rahatlatır.

Verilerin işlenme modu ve yeri

İşleme yöntemleri

Veri Denetleyici, Kullanıcı Verilerini uygun bir şekilde işler ve yetkisiz veri erişimini, ifşasını, değiştirilmesini veya Yetkisiz Verileri Yok Etmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır. Veri işleme, belirtilen amaçlarla kesin olarak ilgili organizasyonel prosedürleri ve modları izleyerek, bilgisayarlar ve / veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Veri merkezine ek olarak, bazı durumlarda Verilere, sitenin (idare, satış, pazarlama, yasal, sistem yönetimi) veya dış tarafların (üçüncü gibi) işletilmesinden sorumlu olan belirli türdeki kişilerin erişimine açık olabilir. - Tarafın teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları), gerektiğinde, Sahibi tarafından Veri İşlemciler olarak atanmıştır. Bu tarafların güncellenmiş listesi, istenildiği zaman Veri Kontrolöründen talep edilebilir.

yer

Veri, Veri Denetleyicisinin işletim sunucularında ve işleme katılan tarafların bulunduğu diğer yerlerde yönetilir. Daha fazla bilgi için, lütfen Veri Denetleyicisi merkeziyle iletişime geçin.

Saklama süresi

Veriler, son Kullanıcı tarafından talep edilen veya bu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda belirtilen hizmeti sağlamak için gerekli olan süre boyunca tutulur ve Kullanıcı, Veri Denetleyicisinin verileri askıya almasını veya kaldırmasını her zaman isteyebilir.

Toplanan Verilerin kullanımı

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Uygulamanın hizmetlerini ve aşağıdaki kararları vermesini sağlamak için toplanır: Üçüncü taraf hizmetlerinin hesaplarına erişim, Konum tabanlı etkileşimler, İçerik yorumlama ve Dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim. Her amaç için kullanılan Kişisel Veriler, bu belgenin belirli bölümlerinde açıklanmıştır.

Uygulama tarafından istenen Facebook izinleri

Bu Uygulama, bazı Facebook izinlerini Kullanıcının Facebook hesabıyla işlem yapma ve Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileri alma konusunda izin verebilir. Aşağıdaki izinler hakkında daha fazla bilgi için, Facebook izinleri belgelerine ve Facebook gizlilik politikasına bakın. Sorulan izinler aşağıdaki gibidir:

temel bilgiler

Varsayılan olarak, bu, Kimlik, ad, resim, cinsiyet ve yerel ayarları gibi belirli Kullanıcı Verilerini içerir. Arkadaşlar gibi, Kullanıcının bazı bağlantıları da mevcuttur. Kullanıcı verilerinin daha çoğunu halka açıkladıysa, daha fazla bilgi mevcut olacaktır.

Check-in'ler

Yetkili kullanıcının check-in verilerine okuma erişimi sağlar

E-mail

Kullanıcının birincil e-posta adresine erişim sağlar

Seviyor

Kullanıcının geçmişte beğendiği tüm sayfaların listesine erişim sağlar

Fotoğraflar

Kullanıcının yüklediği fotoğraflara ve kullanıcının etiketlendiği fotoğraflara erişim sağlar.

Uygulama Etkinliğini Yayınla

Uygulamaya, Yerleşik Eylemler, Başarılar, Puanlar veya Özel Eylemler kullanarak Açık Grafiği yayınlama izni verir. Bu uygulama aynı zamanda Facebook'un Yayınlama Yetki Belgeleri'nde ayrıntılı olarak açıklanan diğer etkinlikleri de yayınlayabilir.

Kişisel veri süreci hakkında detaylı bilgi

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hizmetleri kullanarak toplanır:

Üçüncü taraf hizmetlerinin hesaplarına erişim

Bu hizmetler, bu Uygulamanın üçüncü taraf hizmetindeki özel hesabınızdaki Verilere erişmesine ve bununla eylem gerçekleştirmesine izin verir. Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, ancak Kullanıcı tarafından açıkça onaylanmasını gerektirir.

Facebook hesabına erişim (Bu Uygulama)

Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcının hesabına bağlanmasına izin verir. İstenen: Check-in'ler, E-posta, Beğeniler, Fotoğraflar ve Yayınlama Uygulaması Etkinliği.

İçerik yorumu

İçerik yorumlama hizmetleri, Kullanıcıların bu Uygulamanın içeriğiyle ilgili açıklamalarını yapmalarını ve yayınlamalarını sağlar. Sahip tarafından seçilen ayarlarda koşullu seçenekler, Kullanıcılar isimsiz yorumda bulunabilir. Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler arasında bir e-posta adresi varsa, aynı içerikle ilgili yorum bildirimleri göndermek için kullanılabilir. Kullanıcılar kendi yorumlarının içeriğinden sorumludur. Üçüncü taraflarca sağlanan bir içerik yorumlama servisi kuruluysa, kullanıcılar içerik yorumlama servisini kullanmasalar bile, yorum servisinin kurulu olduğu sayfalar için web trafiği verilerini toplayabilir.

Facebook Yorumları (Facebook)

Facebook Yorumları, Kullanıcının yorum bırakıp Facebook platformunda paylaşmasını sağlayan, Facebook Inc. tarafından sağlanan bir içerik yorumlama hizmetidir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerez ve Kullanım Verileri.

Dış sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim

Bu hizmetler sosyal ağlarla veya diğer dış platformlarla doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından etkileşime izin verir. Bu Uygulama tarafından elde edilen etkileşim ve bilgiler her zaman her sosyal ağ için AppsApk gizlilik ayarlarına tabidir. Sosyal ağlarla etkileşime izin veren bir servis kuruluysa, Servis kullanmıyor olsa bile, servisin kurulu olduğu sayfalar için trafik verisi toplayabilir.

Facebook Beğen düğmesi ve sosyal gereçler (Facebook)

Facebook Beğen düğmesi ve sosyal pencere araçları, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağı ile etkileşime izin veren hizmetlerdir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerez ve Kullanım Verileri.

Konum tabanlı etkileşimler

Coğrafi Konum (Bu Uygulama)

Bu uygulama, lokasyon bazlı servisler sağlamak için Kullanıcı lokasyon verilerini toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Çoğu tarayıcı ve aygıt, varsayılan olarak bu özellikten vazgeçmek için araçlar sağlar. Açık bir yetkilendirme sağlanmışsa, Kullanıcının konum verileri bu Uygulama tarafından izlenebilir. Toplanan Kişisel Veriler: Coğrafi konum.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgi

Yasal İşlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, yasal olarak Veri Kontrolörü tarafından, Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili hizmetlerin yanlış kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda kullanılabilir. Kullanıcı, Veri Denetleyicisinin, kamu otoritelerinin talebi üzerine kişisel verileri ifşa etmesi gerekebileceğinin farkındadır.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgi

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, AppsApk Uygulamaları, Kullanıcıya belirli hizmetler veya talep üzerine Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem Günlükleri ve Bakım Davranış Kuralları

İşletme ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmetleri, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları (Sistem Günlükleri) veya bu amaçla başka Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanan dosyaları toplayabilir.

Bu gizlilik politikasında bulunmayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Veri Kontrolöründen talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

Uygulama Kullanıcılarının hakları

Uygulama kullanıcıları istedikleri zaman Kişisel Verilerinin saklanıp saklanmadığını bilme hakkına sahiptir ve içerikleri ve menşei hakkında bilgi edinmek, doğruluklarını doğrulamak veya tamamlanmalarını, iptal edilmelerini, güncellenmelerini veya talep edilmelerini istemek için Veri Denetleyicisine danışabilirler. düzeltildi, ya da isimsiz bir formata dönüştürülmeleri ya da yasalara aykırı olarak tutulan herhangi bir bilgiyi engellemenin yanı sıra, meşru sebeplerden dolayı tedavilerine karşı çıkmaları için düzeltildi. Talepler yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinde Veri Kontrolörüne gönderilmelidir.

Bu gizlilik politikası değişiklikler

Veri Denetleyici, bu sayfada Kullanıcılarına bildirimde bulunmak suretiyle bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz önerilir; altta listelenen son değişiklik tarihine bakınız. Bir Kullanıcı Politikada yapılan değişikliklerden herhangi birine itiraz ederse, Kullanıcı bu Uygulamayı kullanmayı bırakmalı ve Veri Denetleyicisinin Kişisel Verileri silmesini isteyebilir. Aksi belirtilmedikçe, geçerli gizlilik politikası Veri Denetleyicisinin Kullanıcılar ile ilgili tüm Kişisel Verileri için geçerlidir.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (veya bilgi)

kişisel kimlik numarası dahil olmak üzere diğer bilgilere bakılarak, dolaylı da olsa, tanımlanan bir gerçek kişi, tüzel kişi, bir kurum ya da, ya da olabilir bir dernek,, ile ilgili herhangi bir bilgi.

Verilerin Kullanımı

Bu Uygulamadan (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinden) otomatik olarak toplanan ve aşağıdakileri içerebilen bilgiler: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya etki alanı adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı), süre Talebin, isteği sunucuya göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun cevabının durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), menşe ülkesi, tarayıcının ve Kullanıcı tarafından kullanılan işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örneğin Uygulama içinde her sayfada harcanan zaman) ve Sayfa sırasına özel atıfta bulunarak Uygulama içinde takip edilen yolla ilgili ayrıntılar ziyaret edildi ve cihazın işletim sistemi ve / veya Kullanıcının BT ortamı ile ilgili diğer parametreler.

kullanıcı

Bu Uygulamayı kullanan ve Kişisel Verilerin başvurduğu Veri Konusu ile uyuşması gereken veya izin vermesi gereken kişi.

veri Konusu

Kişisel Verilerin başvurduğu tüzel veya gerçek kişi.

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

Kişisel Verileri bu gizlilik politikasına uygun olarak işlemek için gerçek kişi, tüzel kişi, kamu idaresi veya Veri Kontrolörü tarafından yetkilendirilen herhangi bir kuruluş, dernek veya kuruluş.

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi)

Gerçek kişi, tüzel kişi, kamu idaresi veya başka herhangi bir kuruluş, kuruluş veya kuruluş hakkı, aynı zamanda, Kişisel Verilerin ve kullanılan araçların da dahil olduğu amaçların ve kullanılan verilerin işlenme yöntemleriyle ilgili kararlar almak üzere başka bir Veri Denetleyici ile ortaklaşa Bu Uygulamanın çalışması ve kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri. Veri Denetleyicisi, aksi belirtilmediği sürece, bu Uygulamanın Sahibi'dir.

Bu başvuru

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı donanım veya yazılım aracı.

Çerez tanımı

Kullanıcının cihazında depolanan küçük veri parçası.

Yasal Bilgiler

Avrupalı ​​Kullanıcılara Uyarı: Bu gizlilik bildirimi, Sanat altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hazırlanmıştır. EC Yönergesi 10 95 / 46 / EC ve Çerezler konusunda 2002 / 58 / EC Direktifi ile revize edilen 2009 / 136 / EC Direktifi hükümleri uyarınca. Bu gizlilik politikası sadece bu Uygulama ile ilgilidir. En son güncelleme: Haziran 11, 2014.